Beweegprogramma COPD

Beweegprogramma COPD

Wanneer je een longaandoening als COPD of astma hebt, krijg je het bij de minste inspanning benauwd en leidt bewegen al snel tot een flinke hoestbui. Bewegen wordt dan een opgave, zeker omdat je al een verminderde energie hebt. Je bent dan geneigd het rustiger aan te gaan doen en zelfs te stoppen met bepaalde hobby’s. Door minder te bewegen, worden de klachten echter juist erger. Gelukkig kunt u met de juiste training en begeleiding uw conditie verbeteren. Daardoor voelt u zich tijdens uw dagelijkse activiteiten minder kortademig en neemt de kwaliteit van leven toe.

Deelname aan het beweegprogramma geschiedt op verwijzing van uw specialist of huisarts indien er sprake is van COPD met een chronische indicatie (FeV1/VC <60%). Bij een niet chronische indicatie (COPD wel gediagnosticeerd) is een verwijzing niet perse noodzakelijk. Het aantal keer dat u per jaar op kosten van uw zorgverzekeraar mag deelnemen is afhankelijk van meerdere factoren.
In deze link van de beroepsgroep Fysiotherapie (KNGF) vindt u alle informatie Behandeling COPD vanuit de basisverzekering in 2019

De eerste afspraak is altijd individueel en duurt ongeveer één uur. Tijdens deze intake willen wij een zo goed mogelijk beeld van u krijgen zodat het te volgen oefenprogramma zo goed mogelijk op u is afgestemd. Er worden persoonlijke doelstellingen bepaald, enkele testen gedaan en u vult diverse vragenlijsten in. Vervolgens wordt voor u het meest geschikte trainingsprogramma bepaald.

Het trainingsprogramma kan bestaan uit:

  • Conditietraining
  • Spierkrachttraining
  • Hoesttechnieken
  • Ademhalingsoefeningen
  • Ontspanningsoefeningen

De conditie- en krachttraining zorgen ervoor dat uw algehele conditie stabiel blijft of vooruitgaat. Met de hoesttechnieken bent u in staat om met minder inspanning slijm op te hoesten. De ademhalings- en ontspanningsoefeningen leren u daarbij ontspannen.

Er wordt getraind in kleine groepen van maximaal 6 personen onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. Hierdoor is er veel persoonlijke aandacht en worden de oefeningen op een goede en verantwoorde manier uitgevoerd. Iedere training duurt één uur. Deelname is mogelijk voor 1 of 2x per week. Uitgangspunt is dat we 2x per week individueel starten. Na een aantal trainingen stroomt u in in een groep. Na 3 maanden volgt een eerste evaluatie, waarbij onder andere gekeken wordt hoe de eerste fase is verlopen, of u al doelstellingen bereikt heeft en of voortgang in dezelfde frequentie zal plaatsvinden.

 

Meer weten / aanmelden

Voor aanvullende informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Aanmelden voor één van onze beweegprogramma’s kan tijdens kantooruren via 024-3977425 of u kunt langskomen in de praktijk.