Echodiagnostiek

Fysiotherapie Boonstra & Mulders beschikt over de mogelijkheden om via echografie een aanvullende fysiotherapeutische diagnose te stellen. Uit regulier bewegingsonderzoek halen wij al veel informatie, maar het heeft zo zijn beperkingen. Bij sommige testen is niet direct duidelijk wat de mogelijke oorzaak van de klacht is. De kans bestaat dan dat de werkelijke oorzaak pas in de loop van enkele behandelingen duidelijk wordt. Echodiagnostiek kan een aanvullende oplossing bieden, om sneller een efficiëntere behandelkeuze te maken.

Echografie is een manier om aanvullende informatie te verkrijgen van het bewegingsapparaat. Het onderzoek is snel, gemakkelijk en comfortabel voor de patiënt. Als de behandelaar zelf het onderzoek uitvoert ziet hij onmiddellijk de beelden in beweging. Tijdens een echografie onderzoek wordt de patiënt gevraagd actief deel te nemen door verschillende bewegingen te maken gedurende het onderzoek. Mogelijk kan de behandelaar dan direct een relatie leggen tussen de klacht en de beelden die hij ziet.

Met behulp van echografie kunnen pezen, spieren, banden en slijmbeurzen in beeld worden gebracht. Hierdoor zijn we in staat aanvullende informatie te verkrijgen over het mogelijke probleem. Zo kunnen we bijvoorbeeld vaststellen of een pees gedeeltelijk gescheurd of alleen ontstoken is. Ook krijgen we meer inzicht over de afmeting en mate van de schade en kunnen we vergelijken met de niet-aangedane zijde.

Naar aanleiding van het echografie onderzoek kan er sneller en nauwkeuriger een fysiotherapeutische diagnose worden gesteld en sneller over worden gegaan tot een mogelijk ander behandelbeleid.

Voor aanvullende informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

 

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner