Tarieven en vergoeding

Contracten

Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar. Lees zelf goed de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekeraar na, zodat u weet in welke mate uw behandeling wordt vergoed. Mocht u daar vragen over hebben, kunnen wij u er ook over informeren.
Mochten wij, om welke reden ook, niet rechtstreeks bij uw verzekeraar kunnen declareren, ontvangt u via Infomedics de rekeningen zelf.

Vergoedingen

Fysiotherapie voor volwassenen boven de 18 jaar wordt in principe alleen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het is daarom aan te raden om een goede aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Echter, in geval van een chronische indicatie (een aandoening waarvan wettelijk is bepaald, dat u hier langdurig fysiotherapie voor nodig kunt hebben) wordt fysiotherapie beperkt vergoed vanuit de basisverzekering.

Bij een chronische indicatie wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen kunnen uit de aanvullende verzekering worden vergoed. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de dekking vanuit uw aanvullende verzekering. Twijfelt u of er bij u sprake is van een chronische indicatie, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of Fysiotherapie Boonstra & Mulders.

Tevens is in 2012 de lijst voor chronische en langdurige aandoeningen (de lijst van Minister Borst) aangepast, waardoor de vergoeding voor een aantal behandelingen, waaronder voor reuma, hartfalen en wervelfractuur als gevolg van osteoporose is komen te vervallen. Dit betekent dat bij deze aandoeningen alle behandelingen moeten worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wij raden u daarom aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen.

Wanneer u voldoende aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie, zal uw zorgverzekeraar de behandeling(en) vergoeden.

Bent u onvoldoende of niet aanvullend verzekerd, dan komt de behandeling voor eigen rekening.
Mochten wij, om welke reden ook, niet rechtstreeks bij uw verzekeraar kunnen declareren, ontvangt u via Infomedics de rekeningen zelf.
Per 1 januari 2023 gelden onderstaande tarieven.

Tarieven

Zitting Fysiotherapie
Zitting Fysiotherapie aan huis

Zitting Manuele Therapie
Zitting Manuele Therapie aan huis

Zitting Geriatrie Fysiotherapie
Zitting Geriatrie Fysiotherapie aan huis

Zitting Oedeem Therapie
Zitting Oedeem Therapie aan huis

Intake en onderzoek na screening en verwijzing

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis

€38,50
€44,00

€46,50
€52,00

€49,50
€60,00

€49,50
€60,00

€44,00

€55,00

Let op: de kosten voor een niet nagekomen afspraak gelden ook als u aanvullend bent verzekerd. Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekering en zullen dus door u zelf moeten worden betaald. U ontvangt daarvoor een nota via Infomedics.