Praktische informatie

Directe toegankelijkheid fysiotherapie

Voor een behandeling heeft u geen verwijsbrief van een arts nodig. Dit heeft ook geen (nadelige) consequenties voor de verzekering van de behandeling.
U mag met uw klachten uiteraard eerst langs uw huisarts gaan, maar dit is dus niet noodzakelijk. Wanneer u zich direct bij de fysiotherapeut aanmeldt, zal deze u eerst screenen. Mochten er twijfels zijn over het starten van de behandeling zal uw fysiotherapeut contact opnemen met uw (huis-)arts.
Met een kort vraaggesprek en onderzoek wordt bekeken of u met uw klachten op het juiste adres bent.
Voor een chronische indicatie heeft u wel een verwijzing van uw (huis-)arts nodig.

Aanmelden

Aanmelden voor fysiotherapie kan tijdens kantooruren via 024-3977425 of u kunt langskomen in de praktijk. Ook kunt u het aanmeldformulier op onze website invullen.

Eerste bezoek

Neem bij uw eerste bezoek een identiteitsbewijs, uw verzekeringsgegevens, eventueel de verwijzing van de huisarts of specialist en een handdoek mee. Tijdens dit eerste bezoek krijgt u een intakegesprek en een lichamelijk onderzoek. De fysiotherapeut zal een diagnose stellen en het behandelplan met u doorspreken. Daarna start de behandeling.

Behandeling aan huis

Indien u niet in staat bent naar ons toe te komen, kunnen wij u bij u thuis behandelen. Neemt u telefonisch contact op met 024-3977425, dan informeren wij u verder. De behandelingen aan huis worden in de meeste gevallen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. U dient hiervoor wel een verwijzing van uw (huis)arts te hebben.

Openingstijden

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

08.30 – 17.30 uur
08.30 – 20.00 uur
08.30 – 17.30 uur
08.30 – 20.00 uur
08.30 – 17.00 uur

Afspraak verzetten of annuleren

Wanneer u verhinderd bent dient u dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven, zodat wij de mogelijkheid hebben deze plaats op te vullen. Wanneer u niet tijdig afbelt zullen de kosten voor de gereserveerde tijd bij u in rekening worden gebracht. U bent 7 dagen per week, 24 uur per dag in de gelegenheid om uw verhindering telefonisch door te geven, door inspreken van voicemail of via het contactformulier op deze website.

Kwaliteitswaarborg

Fysiotherapie Boonstra & Mulders heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Wij streven naar een hoogwaardige kwaliteit van zorg door gedegen klinisch onderzoek, juiste diagnose met de daarop afgestemde behandeling gericht op het beantwoorden van de specifieke hulpvraag van de patiënt. Alle medewerkers zijn kwalitatief goed geschoold en beschikken over specialisaties binnen de fysiotherapie. Door het bijhouden van vakliteratuur en het volgen van scholing zorgen we ervoor dat onze behandelmethodes up-to-date blijven. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk gewerkt met richtlijnen en protocollen. Ook zijn er binnen de praktijk afspraken gemaakt over een eenduidige verslaglegging, zodat de continuïteit van behandelingen kan worden gewaarborgd. Tot slot wordt er jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek gehouden om de geleverde kwaliteit te monitoren.

Onze fysiotherapeuten staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteits Register van het KNGF en zijn BIG geregistreerd. Ook zijn we bij verschillende specialistenverenigingen aangesloten.

Klachtenregeling

Bent u niet tevreden over de behandeling door uw fysiotherapeut of heeft u een andere klacht? Dan kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of één van de leden van de maatschap. De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de cliënt de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het KNGF. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Vacatures

Op dit moment hebben we geen vacatures. Maar denk je dat onze patiënten bij jou in goede handen zijn? Dan nodigen we je uit een open sollicitatie te sturen.

Je kunt deze richten aan:
Fysiotherapie Boonstra & Mulders

t.a.v. Wiebe Boonstra en Bert Mulders
Op de Paap 8
6562 AL, Groesbeek

Stage lopen

Fysiotherapie Boonstra & Mulders begeleidt stagiaires van de opleiding fysiotherapie. Informeer als je interesse hebt of er op dit moment daadwerkelijk plek is.

 

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner